1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Водещ на „Кой говори”

Родена съм в София през 1953 г.

От тогава се случиха много неща. И много не се случиха.

За някои неслучили се работя все пак да се случат.

Новини от Пролет Велкова (457)
1 2 3

...

46
www.dotcom-monitor.com